Firmaopslagstavlen

Nyheder og pressemeddelelser
fra DIN virksomhed

Hvordan starter man en virksomhed?

Overvejer du at starte en virksomhed? Det behøver slet ikke at være vanskeligt eller kompliceret. På denne side kan du blive klogere på hvad du skal have styr på, når du starter egen virksomhed.

Sådan kommer du i gang

Det første du skal gøre, når du overvejer at starte en virksomhed, er at sætte dig godt ind i virksomhedsstrukturen og de tilhørende love og regler. Du skal have styr på, hvilken virksomhedsform du vil have, og hvad den kræver af dig.

Derudover skal du have styr på din økonomi. Du skal undersøge, om du har de nødvendige midler til at starte og drive virksomheden. Du skal også overveje, hvordan du vil finansiere virksomheden.
Når du har styr på virksomhedsstrukturen og økonomien, kan du begynde at arbejde på virksomhedsplanen. Virksomhedsplanen er et vigtigt dokument, som du skal bruge til at overbevise potentielle investorer og långivere om, at din virksomhed er en god idé.
Når virksomhedsplanen er klar, kan du begynde at søge om de nødvendige tilladelser og licenser. Du skal også registrere virksomheden hos Erhvervsstyrelsen og SKAT.

Når virksomheden er registreret og du har de nødvendige tilladelser, kan du endelig åbne virksomheden for kunder og klienter. Husk at markedsføre virksomheden godt, så du kan tiltrække de kunder, du ønsker.
Forretningsplan
CVR-nummer
Investorer
Lovgivning
Virksomhedsform
Selvstændig i udlandet

Hvad er en forretningsplan?

Forretningsplanen er et dokument, der beskriver virksomhedens mål, strategier og forventninger til fremtiden. Forretningsplanen er vigtig, fordi den giver virksomhedsejeren et overblik over virksomheden, og hvordan virksomheden skal drive forretning.

Forretningsplanen er også vigtig for virksomhedsejeren, fordi den fungerer som et redskab til at planlægge virksomhedens fremtidige udvikling. Forretningsplanen kan bruges til at overbevise investorer og långivere om virksomhedens fortsatte eksistensberettigelse, og dermed sikre virksomheden de nødvendige midler til at fortsætte drift og udvikling.

Det er dog ikke kun virksomhedsejeren, der har gavn af forretningsplanen. Forretningsplanen er også et vigtigt redskab for virksomhedens medarbejdere. Medarbejderne kan bruge forretningsplanen til at orientere sig i virksomhedens mål og strategier, og dermed blive bedre til at yde deres bedste for virksomheden.

Sådan laver du en forretningsplan

En forretningsplan skal give et overblik over virksomhedens mål, strategier og forventninger til fremtiden. Forretningsplanen kan enten være kortfattet eller udførlig, afhængigt af virksomhedens størrelse og kompleksitet.

Uanset om virksomheden er stor eller lille, skal forretningsplanen altid indeholde følgende elementer:

1

Virksomhedsbeskrivelse

En kort beskrivelse af virksomheden, herunder virksomhedens produkter og services, målgruppe og forretningsmodel.

2

Markedsanalyse

En undersøgelse af virksomhedens marked, herunder konkurrenter, kundegrupper og markedstendenser.

Læs også: Sådan laver du den bedste markedsanalyse

3

Virksomhedsstrategi

Virksomhedens strategier for at nå sine mål, herunder marketing-, produkt- og salgsstrategier.

4

Forventninger til fremtiden

Virksomhedens forventninger til fremtiden, herunder budgetter, finansiering og investeringer.
En forretningsplan bør altid revideres og opdateres løbende for at sikre, at den afspejler virksomhedens aktuelle situation og forventninger. Det er især vigtigt at revidere forretningsplanen, når virksomheden gennemgår store ændringer, som f.eks. en ny virksomhedsstruktur, ændringer i forretningsmodellen eller lanceringen af et nyt produkt eller en ny service.

Har virksomheden ikke en forretningsplan, kan virksomhedsejeren risikere at gå glip af vigtige muligheder og træffe dårlige beslutninger, der kan skade virksomheden. En forretningsplan er altså et vigtigt redskab for virksomhedsejeren, medarbejderne og virksomheden som helhed.

Sådan bruger du forretningsplanen

Forretningsplanen er et vigtigt redskab for virksomhedsejeren. Forretningsplanen giver virksomhedsejeren et overblik over virksomhedens mål, strategier og forventninger til fremtiden. Forretningsplanen kan også bruges som et redskab til at overbevise investorer og långivere om virksomhedens fortsatte eksistensberettigelse, og dermed sikre virksomheden de nødvendige midler til at fortsætte drift og udvikling.

Lovgivning i forhold til ny virksomhed

Der er et hav af lovgivning, som man skal være opmærksom på, når man driver virksomhed. De vigtigste love for virksomheder i Danmark er:
Lov om selskabsformer
Virksomhedsloven
Markedsføringsloven
Konkurrenceloven
Derudover er der også en række andre love, som virksomheder skal overholde, alt efter hvilken type virksomhed de driver. For eksempel skal virksomheder, der omsætter varer eller ydelser til forbrugere, overholde forbrugeraftaleloven. Virksomheder, der omsætter varer eller ydelser til virksomheder, skal overholde købeloven.

Det er virksomhedsejerens ansvar at sikre, at virksomheden overholder de gældende love og regler. Hvis virksomheden ikke overholder lovgivningen, kan virksomhedsejeren blive straffet økonomisk eller i visse tilfælde endda idømt fængsel.

Det er derfor vigtigt, at virksomhedsejere sætter sig ind i de love og regler, der gælder for virksomheden, og sikrer, at virksomheden overholder dem. Hvis virksomhedsejeren er i tvivl om, hvilke love og regler der gælder for virksomheden, kan virksomhedsejeren kontakte virksomhedens advokat eller revisor for rådgivning.

Skal virksomheder have et CVR-nummer?

Ethvert selskab, der Driver virksomhed i Danmark, skal have et CVR-nummer. Selskaber, der ikke driver virksomhed i Danmark, behøver ikke at have et CVR-nummer.

CVR-nummeret er virksomhedens ID-nummer, og virksomheden skal bruge dette nummer til at identificere virksomheden i virksomhedens korrespondance med det offentlige og virksomhedens samarbejdspartnere.

CVR-nummeret udstedes af Erhvervsstyrelsen, og virksomhedsejere kan ansøge om et CVR-nummer via virksomhedens hjemmeside.

Hvad er virksomhedsformen for virksomheden?

Der findes flere forskellige virksomhedsformer i Danmark, og virksomhedsejere skal vælge den virksomhedsform, der passer bedst til virksomhedens behov. De vigtigste virksomhedsformer i Danmark er:
Enkeltmandsvirksomhed
Interessentskab
Aktieselskab
Anpartsselskab
Virksomhedsejere kan finde mere information om de forskellige virksomhedsformer på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed er en virksomhed, der ejes og drives af en enkelt person. En enkeltmandsvirksomhed er den enkleste virksomhedsform, og den mest udbredte virksomhedsform i Danmark.

En enkeltmandsvirksomhed giver virksomhedsejeren størst mulig fleksibilitet og kontrol over virksomheden, men enkeltmandsvirksomheder er også den virksomhedsform, der medfører størst risiko for virksomhedsejeren. Hvis enkeltmandsvirksomheden går konkurs, er det enkeltmandsvirksomhedsejerens private formue, der bliver ramt.

En enkeltmandsvirksomhed kan være en fordel, hvis virksomhedsejeren ønsker at have stor indflydelse på virksomhedens drift og udvikling, eller hvis virksomhedsejeren ønsker at holde omkostningerne til virksomhedens administration nede på et minimum.

En enkeltmandsvirksomhed kan imidlertid også være en ulempe, hvis virksomhedsejeren ikke har den fornødne viden og erfaring til at drive en virksomhed, eller hvis virksomheden vokser sig for stor og kompleks til en enkeltmandsvirksomhed.

Hvad er et interessentskab?

Et interessentskab er en virksomhedsform, hvor to eller flere personer ejer og driver virksomheden sammen. En interessentskabsvirksomhed er ofte mere kompleks end en enkeltmandsvirksomhed, da interessentskabet skal have en række juridiske og økonomiske forhold på plads.

Interessentskaber har dog også flere fordele i forhold til enkeltmandsvirksomheder. Virksomhedsejerne i interessentskaber har fælles ansvar for virksomhedens gæld, hvilket betyder, at interessentskabsvirksomheder som regel kan låne flere penge end enkeltmandsvirksomheder.

Interessentskaber er også en fordel, hvis virksomhedsejerne ønsker at have flere personer involveret i virksomhedens drift og udvikling. Virksomhedsejerne i interessentskaber kan supplere hinanden med forskellig viden og erfaring, hvilket kan gøre interessentskaber bedre rustet til at håndtere store og komplekse opgaver.

Interessentskaber er dog ikke uden ulemper. Virksomhedsejerne i interessentskaber har ofte svært ved at blive enige om virksomhedens retning og udvikling, hvilket kan skabe utilfredshed og frustration. Interessentskaber er også mere sårbare over for konkurrenter, da interessentskaber ofte er mindre fleksible og hurtigere til at ændre sig.

Hvad er et aktieselskab?

Et aktieselskab er en virksomhedsform, hvor virksomheden ejes af aktionærerne. Aktionærerne har ikke nogen personlig ansvar for virksomhedens gæld, og derfor løber aktionærerne ikke nogen risiko for at miste deres privatformue, hvis aktieselskabet går konkurs.

Aktieselskaber har også flere fordele i forhold til enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber. Aktieselskaber kan som regel låne flere penge end enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber, da aktionærerne kun har et begrænset ansvar for virksomhedens gæld.

Aktieselskaber er også en fordel, hvis virksomhedsejerne ønsker at have en større andel af virksomheden udstedt i aktier. Aktier giver aktionærerne mulighed for at sælge deres andel af virksomheden til en anden aktionær eller udbyder, hvilket giver aktieselskaberne mulighed for at rejse flere penge.

Aktieselskaber er dog ikke uden ulemper. Virksomhedsejerne i aktieselskaber har ofte mindre indflydelse på virksomhedens drift og udvikling, da aktionærerne ikke ejer virksomheden, men kun de aktier, der er udstedt af virksomheden.

Aktieselskaber er også mere sårbare over for konkurrenter, da aktieselskaber ofte er mindre fleksible og hurtigere til at ændre sig.

Hvad er et anpartsselskab?

Et anpartsselskab er en virksomhedsform, hvor virksomheden ejes af anpartshaverne. Anpartshaverne har ikke nogen personlig ansvar for virksomhedens gæld, og derfor løber anpartshaverne ikke nogen risiko for at miste deres privatformue, hvis anpartsselskabet går konkurs.

Anpartsselskaber har også flere fordele i forhold til enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber. Anpartsselskaber kan som regel låne flere penge end enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber, da anpartshaverne kun har et begrænset ansvar for virksomhedens gæld.

Anpartsselskaber er også en fordel, hvis virksomhedsejerne ønsker at have en større andel af virksomheden udstedt i anparter. Anparter giver anpartshaverne mulighed for at sælge deres andel af virksomheden til en anden anpartshaver eller udbyder, hvilket giver anpartsselskaberne mulighed for at rejse flere penge.

Anpartsselskaber er dog ikke uden ulemper. Virksomhedsejerne i anpartsselskaber har ofte mindre indflydelse på virksomhedens drift og udvikling, da anpartshaverne ikke ejer virksomheden, men kun de anparter, der er udstedt af virksomheden.

Anpartsselskaber er også mere sårbare over for konkurrenter, da anpartsselskaber ofte er mindre fleksible og hurtigere til at ændre sig.

Fordele og ulemper ved at være selvstændig i et andet land

Der er mange forskellige faktorer, der spiller ind, når man skal starte en virksomhed. Danmark og andre lande har hver især deres fordele og ulemper, som man skal være opmærksom på.

Det kan for eksempel være en fordel at starte en virksomhed i Danmark, da virksomheder her typisk har adgang til bedre ressourcer og erfaringer. Danmark er også et mere stabilt land end mange andre, hvilket gør det mindre risikabelt at starte virksomhed her.

Derudover kan det have mange fordele at være selvstændig i et andet land. Man kan for eksempel have adgang til en større markedsplads, bedre forretningsforbindelser og et mere diversificeret kundegrundlag.

På den anden side kan det også have sine ulemper at være virksomhedsejer i et andet land. Man kan have problemer med at forstå det lokale sprog og kulturen, og man kan have svært ved at få adgang til de samme ressourcer som virksomheder i Danmark. Det kan derfor være en stor udfordring at starte virksomhed i et andet land.

Find investorer til din virksomhed

Det kan virke svært at finde investorer til sin virksomhed, men det er faktisk ikke så svært, hvis man ved, hvor man skal lede efter dem.

Der findes mange investorer i Danmark og i andre lande, som er interesserede i at investere i virksomheder. De fleste investorer har dog ikke tid eller ressourcer til at lede efter virksomheder selv, og derfor er det ofte virksomhedsejere eller virksomhedskonsulenter, der skal kontakte dem.

For at finde de rigtige investorer til din virksomhed, kan det være en god idé at bruge virksomhedskataloger eller søgemaskiner på internettet. Du kan også kontakte virksomhedskonsulenter eller virksomhedsadvokater, der kan hjælpe dig med at finde de rigtige investorer.

Det er dog ikke nok bare at finde investorer til virksomheden. Du skal også overbevise dem om, at dit virksomhedskoncept er godt nok til, at de vil investere i det.
For at overbevise investorerne skal du have et solidt forretningsplan, der viser, hvordan virksomheden vil tjene penge. Du skal også have en god forståelse for virksomhedens marked, konkurrenter, produkter og teknologi.

Det er også en god idé at have et professionelt hold af virksomhedsrådgivere, der kan hjælpe virksomheden til at vokse og udvikle sig. Hvis du kan overbevise investorerne om, at virksomheden har et godt forretningskoncept og en solid plan for fremtiden, er det meget mere sandsynligt, at de vil investere i virksomheden.

Brug for bestyrelse eller direktion?

Der er ikke noget krav om, at virksomheder skal have en bestyrelse eller direktion fra dag ét. Men det kan være en fordel at have virksomhedsrådgivere med erfaring i virksomhedsdrift eller virksomhedsledelse, da de kan hjælpe virksomheden med at udvikle sig og vokse.

Det er dog ikke altid nemt at finde de rigtige virksomhedsrådgivere. Det kan derfor være en fordel at kontakte virksomhedskonsulenter eller virksomhedsadvokater, der kan hjælpe virksomheden med at finde de rigtige virksomhedsrådgivere.

Det er også en god idé at have virksomhedsrådgivere med erfaring i virksomhedsøkonomi eller virksomhedsjura, da de kan hjælpe virksomheden med at forstå og overholde love og regler.

Hvis virksomheden ikke har virksomhedsrådgivere, er det ofte virksomhedsejeren eller virksomhedslederen, der skal sidde i bestyrelsen eller direktionen. Det kan dog være en fordel at have andre virksomhedsejere eller virksomhedsledere med i bestyrelsen eller direktionen, da de kan bringe virksomheden videre.
pushpinrocket